आधार किट धारकांसाठी सुचना
आधार किट धारकांना कळविण्यात येते कि, आपल्या आधार केंद्राच्या बाहेर खाली दिलेले बॅनर लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा आपले केंद्र अवैध समजले जाईल.तरी सर्व VLE नी लवकरात लवकर याची पुर्तता करावी. Download UID Banner link


सर्व VLE कळविण्यात येते कि, प्रोफाईल मध्ये विचारलेली महिती स्वत:चीच अपडेट करावी, चुकीची माहिती आढल्यास १०००/.रु दंड लावण्यात येईल. त्याचप्रमाणे PAN Card, OPR No, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, स्वत:चा व सेंटरचा फोटो स्कॅन करुन पुढील ईमेल आयडी वर पाठवा. ज्यांचे PAN Card No चुकीचे असतील त्यांचा TDS 10% ऐवजी 20% ने कापण्यात येईल.
Email Id - csc_maharashtra@cms.co.in

!! महत्वाची सुचना !!
सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे की, जर तुमच्या महा ई सेवा केंद्रामध्ये BSNL Braodband Connectivity नसेल अशा सर्व VLE नी आपला रहिवासी पुरावा, ओळखपत्र व एक पासपोर्ट फोटो घेऊन जवळच्या BSNL Office ला जाऊन Form भरुन जमा करणे आणि त्या भरलेल्या Form ची एक प्रत आपल्या जिल्हा मॅनेजरकडे "६ एप्रिल २०१४" च्या आत जमा करावी.


सर्व महाईसेवा केंद्रचालकांसाठी महत्वाची सूचना: महाराष्ट्र शासन / DIT च्या आदेशानुसार दर महिन्याला प्रत्येक VLE ने विद्युत बिल भरणा (MSEDCL) चे कमीतकमी १०० transactions करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.तरी सर्व केंद्र चालकांनी ह्याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.Transactions पूर्ण करणार नाहीत अश्या केंद्र चालकांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल ज्या मध्ये केंद्र निलंबन होऊ शकते.

आधारकिट धारकांनी आपले Enrollment Count खालील दिलेल्या लिंक वर अपडेट करा. Enrollment Count

सर्व आधार किट धारकांना कळविण्यात येते की, आधार Enrollment Client अपग्रेड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा. Link

सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे की, नागरीकांचे नाव मतदार यादीत बघण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा Link - https://ceo.maharashtra.gov.in

Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

FI किट धारकंसाठी सुचना
FI बायोमेट्रीक किट धारक VLE ना कळविण्यात येते की, सोमवार दि.०७/०४/२०१४ रोजी VLE wallet मधुन FI नोंदणी शुल्क कापण्यात येईल याची सर्व VLE नी नोंद घ्यावी.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.