सर्व महा ई सेवा केंद्र चालकांना सुचना
सि. एम. एस मार्फत ट्राजेक्शन बद्दल मागील महिन्यात आपल्या महा ई सेवा केंद्राचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये असे आढळून आलेले आहे कि आपल्या महा ई सेवा केंद्रातुन शासकिय प्रमाणपत्र / आम आदमी / जिवनदायी / एम एस ई बी यांचे कमी ट्राजेक्शन होत आहेत. तरी आपणास सि.एम.एस मार्फत शेवटची सूचना देऊन कळविण्यात येत आहे कि, सदरील सर्व योजने सोबत प्रति महिना आपणास ठरवून दिलेल्या प्रमाणे G2C 50  सर्व शासकिय सेवा, B2C 50 व MSEB 100 ट्राजेक्शन होणे आवश्यक आहे. पुढील महिन्याच्या १ तारखेला आपल्या महा ई सेवा केंद्राचा पुनच्य आढावा घेण्यात येइल. जर आपण त्यात अपात्र असाल तर आपले महा ई सेवा केंद्र बंद करण्यात येईल.


फ़क्त यवतमाळ जिल्ह्याकरीता
सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार ई-डिस्ट्रीक प्रणालीतुन खालील दाखले चालु झालेले आहे. १) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र २) वय आधिवास दाखला ३) रहिवासी दाखला ४) जेष्ट नागरिक प्रमाणपत्र ५) सामान्य ऑफिडेव्हड ६) ऎपत्तीचे प्रमाणपत्र या पुढे सर्व दाखले ई-डिस्ट्रीक प्रणालीतुनच वितरीत करावे ऑफलाईन स्वरुपात देताना आढळल्यास महा-ई-सेवा केंद्रावर कार्यवाही करण्यात येईल.
सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना अत्यंत महत्वाची सूचना, वाचण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

शासन मान्य स्टन्डर्ड बँनर डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

ज्या VLE ना FI चे device मिळाले आहेत, त्यांनी आपले डीटेल्स www.ficsc.in या लिंक वर क्लिक करुन खाली दिलेल्या PPT लिंक प्रमाणे भरावे आणि ज्यांचे Installation झाले नाही त्या VLE नी Ticket lock करावे व prabhakar_n@cms.co.in या मेल आयडीवर मेल करावा. FI VLE Instructions

Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.
सर्व आधार किट धारकांना कळविण्यात येत आहे की, UID Enrollment चा Count दररोज खाली दिलेल्या SMS च्या नमुन्या प्रमाणे 51969 या नंबरवर करावा. SMS करण्याचा नमुना : MHPECENR StationCodeDD-MM-YYYYUID enrollment Count उदा. : MH PEC ENR 12345 02-09-2014 75


सर्व आधारकिट धारकांना कळविण्यात येत आहे कि, आपले UID चे DMS आपल्या जिल्हा प्रतिनिधीकडे दोन दिवसात जमा करावे, अन्यथा महा ई सेवा केंद्र बंद करण्यात येईल.

सर्व VLE ना कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे कि, आपल्या पोर्टलमध्ये नवीन सोलार LED Lamp ची सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे. अधिक माहितीसाठी पुढिल क्रमांकावर ७७३८५९५९४४ आणि सोलार LED Lamp बघण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
Link