जालना जिल्ह्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंन्द्र चालकांना कळविण्यात येते की दि. ०१/१०/२०१४ रोजी जातीचे प्रमाणपत्राचे प्रशिक्षण व महत्वाची बैठक ठिक सकाळी ११:०० वाजता बोलावली आहे. तरी सर्व महा-ई-सेवा केंन्द्र चालकांनी वेळेवर ऊपस्थित रहावे, अन्यथा कडक कार्यवाही करण्यात येईल - जिल्हाधिकारी जालना 
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृह, जालना.


सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, Bharti AXA Insurance च्या अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
Link

सर्व केंद्रधारकांना कळविण्यात येते की, प्रत्येकाला फायनॅनशियल इनक्लुशन ची सेवा मिळणार आहे व ती बंधनकारक असुन त्यासाठी कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्ती सोबत करार करु नका किंवा त्यांच्या सांगण्याच्या आहारी जाऊ नका.
सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना अत्यंत महत्वाची सूचना, वाचण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

शासन मान्य स्टन्डर्ड बँनर डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

ज्या VLE ना FI चे device मिळाले आहेत, त्यांनी आपले डीटेल्स www.ficsc.in या लिंक वर क्लिक करुन खाली दिलेल्या PPT लिंक प्रमाणे भरावे आणि ज्यांचे Installation झाले नाही त्या VLE नी Ticket lock करावे व prabhakar_n@cms.co.in या मेल आयडीवर मेल करावा. FI VLE Instructions

Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.
सर्व आधार किट धारकांना कळविण्यात येत आहे की, UID Enrollment चा Count दररोज खाली दिलेल्या SMS च्या नमुन्या प्रमाणे 51969 या नंबरवर करावा. SMS करण्याचा नमुना : MHPECENR StationCodeDD-MM-YYYYUID enrollment Count उदा. : MH PEC ENR 12345 02-09-2014 75