यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व आधार केंन्द्र चालकांना कळवण्यात येते की दि. १४/१०/२०१५ रोजी दुपारी ठीक ०३:०० आधार नोंदणीच्या कामाची माहिती घेण्याकरिता मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक आयोजित केलेली आहे. तरी सर्व केंन्द्र चालकांनी वेळेवर ऊपस्थित रहावे.
स्थळ: बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ दुपारी ठीक ०३:०० वाजता.

हिंगोली जिल्ह्यात महा-ई-सेवा केंद्र प्रकल्पासाठी श्री.अमोल बच्चाव यांची जिल्हा व्यवस्थापक म्हणुन व श्री.शीवाजी जाधव यांची B2C जिल्हा व्यवस्थापक अशी पद नियुक्ती केली आहे याची नोंद घ्यावी.
नांदेड जिल्ह्यात महा-ई-सेवा केंद्र प्रकल्पासाठी श्री.मो.अब्दुल वसीम यांची जिल्हा व्यवस्थापक म्हणुन व श्री.पंकज खरतडे यांची B2C जिल्हा व्यवस्थापक अशी पद नियुक्ती केली आहे याची नोंद घ्यावी.
सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc/ या साईट वर नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- ०२२-४१२५९१२२ अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर ई-मेल करा.

Java installs करण्यासाठी पुढील लिंकचा वापर करा. Click Here to download
महा-ऑनलाईन पोर्टल वर येत असलेल्या तांत्रिक समस्या साठी प्रथम जुनी आवृत्ती काढून संगणक पुन्हा सुरू करा व खालील मोझीला फायरफॉक्स ची आवृत्ती स्थापित करा. Click to download


सर्व केंद्र चालकांसाठी आनंदाची बातमी,
     आपणास कळवितो येती कि आता आधार स्मार्ट कार्ड तुम्ही तुमच्या केंद्रा मधुनच “आधार पीव्हीसी स्मार्ट कार्ड प्रिंटर” मार्फ़त प्रिंट करुन देऊ शकता. हा प्रिंटर वीकत घेण्या करीता आपनास ५० ह्जार रक्कमेचा DD "CMS Computers Ltd." या नावे भरावा लागेल.
प्रिंटर वीकत घेण्या करीता तुम्ही खालील मेल आयडीवर मेल करु शकता.
Mail ID :  csc_maharashtra@cms.co.in
प्रिंटर सोबत तुम्हाला ४ कारटेज व एक क्लिनर मोफ़त दिले जाईल.