सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, Bharti AXA Insurance च्या अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
Link

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व VLE ना आदेशीत करण्यात येत आहे कि "आम आदमी विमा योजना" चे सर्व प्रलंबीत अर्ज तातडीने अपलोड करावेत, अन्यथा आपल्या विरुध्द शासनाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. निश्चित करण्यात आलेली सर्व उद्धिष्ठे पूर्ण करणे हे प्रत्येक केंद्र चालकास बंधनकारक आहे. ह्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
अप्पर. जिल्हाधिकारी नांदेड

सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना अत्यंत महत्वाची सूचना, वाचण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

शासन मान्य स्टन्डर्ड बँनर डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

ज्या VLE ना FI चे device मिळाले आहेत, त्यांनी आपले डीटेल्स www.ficsc.in या लिंक वर क्लिक करुन खाली दिलेल्या PPT लिंक प्रमाणे भरावे आणि ज्यांचे Installation झाले नाही त्या VLE नी Ticket lock करावे व prabhakar_n@cms.co.in या मेल आयडीवर मेल करावा. FI VLE Instructions

Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.