सर्व महा ई सेवा केंद्र चालकांना सुचना
सि. एम. एस मार्फत ट्राजेक्शन बद्दल मागील महिन्यात आपल्या महा ई सेवा केंद्राचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये असे आढळून आलेले आहे कि आपल्या महा ई सेवा केंद्रातुन शासकिय प्रमाणपत्र / आम आदमी / जिवनदायी / एम एस ई बी यांचे कमी ट्राजेक्शन होत आहेत. तरी आपणास सि.एम.एस मार्फत शेवटची सूचना देऊन कळविण्यात येत आहे कि, सदरील सर्व योजने सोबत प्रति महिना आपणास ठरवून दिलेल्या प्रमाणे G2C 50  सर्व शासकिय सेवा, B2C 50 व MSEB 100 ट्राजेक्शन होणे आवश्यक आहे. पुढील महिन्याच्या १ तारखेला आपल्या महा ई सेवा केंद्राचा पुनच्य आढावा घेण्यात येइल. जर आपण त्यात अपात्र असाल तर आपले महा ई सेवा केंद्र बंद करण्यात येईल.


फ़क्त बुलडाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र चालकांसाठी
बँकेच्या BC / CSP/ USB / FI संदर्भात CMS कंपनी चे अधिकृत व्यक्ती किंवा DM या व्यतीरिक्त कोणाच्याही ई मेल किंवा मॅसेज ला प्रतिसाद (Response) देऊ नये. अन्यथा होणार्‍या नुकसान साठी आपण स्वत: जबाबदार असाल.
सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या मेल आयडी वर आलेले SBI Kiosk Banking च्या मेल कडे दुर्लक्ष करा.

सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना अत्यंत महत्वाची सूचना, वाचण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

शासन मान्य स्टन्डर्ड बँनर डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा.
Link

फ़क्त नांदेड जिल्‍हाकरीता
सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, दिनांक 1 नोव्‍हेबर 2014 पासून नांदेड, देगलूर, किनवट, हदगाव, बिलोली, कंधार तहसील कार्यालया अंतर्गत सर्व महा ई सेवा केद्रांनी 1) Age Nationality & Domicile 2) Income Certificate 3) Residence Certificate 4) Senior Citizen Certificate सेंवाकरीता केवळ (eDistrict) ऑनलाईन पध्‍दतीनेच संचीका पाठविता येणार आहे याची सर्व VLE नी नोंद घ्‍यावी.


Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.
सर्व आधार किट धारकांना कळविण्यात येत आहे की, UID Enrollment चा Count दररोज खाली दिलेल्या SMS च्या नमुन्या प्रमाणे 51969 या नंबरवर करावा. SMS करण्याचा नमुना : MHPECENR StationCodeDD-MM-YYYYUID enrollment Count उदा. : MH PEC ENR 12345 02-09-2014 75


सर्व आधारकिट धारकांना कळविण्यात येत आहे कि, आपले UID चे DMS आपल्या जिल्हा प्रतिनिधीकडे दोन दिवसात जमा करावे, अन्यथा महा ई सेवा केंद्र बंद करण्यात येईल.