सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना आम्ही आपल्याला सूचित करू इच्छितो की कलेक्टर ऑफिस मधून महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना आधार संच पुरविण्यात येत आहेत. तरी इछुक महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी खाली नमूद केलेल्या मेल आयडी वर विनंती पाठवावी.
Mail ID: - csc_maharashtra@cms.co.in
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व आधार केंन्द्र चालकांना अंगणवाडी स्तरावर आधार नोंदणीचे नियोजन पाह्ण्यासाठी लिंकचा वापर करा. Click Here to download
सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc/ या साईट वर नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- ०२२-४१२५९१२२ अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर ई-मेल करा.

Java installs करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करा. Click Here to download
Windows Offline file size: 28.1 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.
महा-ऑनलाईन पोर्टल वर येत असलेल्या तांत्रिक समस्या साठी प्रथम जुनी आवृत्ती काढून संगणक पुन्हा सुरू करा व खालील मोझीला फायरफॉक्स ची आवृत्ती स्थापित करा. Click to download


सर्व केंद्र चालकांसाठी आनंदाची बातमी,
     आपणास कळवितो येती कि आता आधार स्मार्ट कार्ड तुम्ही तुमच्या केंद्रा मधुनच “आधार पीव्हीसी स्मार्ट कार्ड प्रिंटर” मार्फ़त प्रिंट करुन देऊ शकता. हा प्रिंटर वीकत घेण्या करीता आपनास ५० ह्जार रक्कमेचा DD "CMS Computers Ltd." या नावे भरावा लागेल.
प्रिंटर वीकत घेण्या करीता तुम्ही खालील मेल आयडीवर मेल करु शकता.
Mail ID :  csc_maharashtra@cms.co.in
प्रिंटर सोबत तुम्हाला ४ कारटेज व एक क्लिनर मोफ़त दिले जाईल.

प्रिय महा-ई-सेवा केंद्र चालक,
सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना आम्ही सूचित करू इच्छितो कि, जुलै २०१५ महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात आपण "डिजिटल भारत" आठवडा साजरा करत आहोत. “डिजिटल भारत आठवडा २०१५” मध्ये लोकांचा सहभाग त्यांना प्रोत्साहन व जागृती निर्माण देणे आहे. तसेच सर्व सहभागी महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना "डिजिटल भारत विक" मध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकी ३००/- रु मानधन देण्यात येईल.
डिजिटल भारत आठवडा योजना च्या अधिक माहितीसाठी खालील लिंकचा वापर करा.
Click Here to download

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना कळवळण्यात येते की दि. ०४/०७/२०१५ रोजी सकाळी ठीक १०:०० "डिजिटल भारत विक" साठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक आयोजित केलेली आहे. तरी सर्व केंन्द्र चालकांनी वेळेवर उपस्थित रहावे.
स्थळ: यशवंतराव चव्हाण सभागृह उस्मानाबाद सकाळी ठीक १०:०० वाजता.