सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना सुचित करण्यात येते कि, मा. जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशीत केल्या प्रमाणे, कलेक्टर ऑफिस मधून महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना मोफ़त आधार संच पुरविण्यात येणार आहेत. त्या आधार संचावर आपणास मोफ़त आधार नॊंदणी करावयाची आहे. सर्व महा-ई-सेवा केंद्र चालक व एक अतिरिक्त ऑपरेटर यांनी आधार परिक्षा पास होणे आवश्यक आहे. त्या करीता आपले चलन भरून रजिस्टेशन करुन आधार जिल्हा व्यवस्थापका कडॆ नाव देवुन परिक्षा पास करुन घेणे अनिवार्य आहे.
खालील लिंक वर आपली माहिती व चलान भरून आपल्या जिल्हा व्यवस्थापक कडे त्वरित संपर्क साधावा.
Click here For Application Link :

टिप :-
१) रजिस्ट्रेशन साठी अगोदर आपला फोटो व सही स्कॅन करून घ्यावा.
२) रजिस्ट्रेशन करताना आपला Enrollment Agency Code 2034 सिलेक्ट करावा.

परभणी जिल्हातील सर्व महा -ई-सेवा केंद्र चालकांना सुचित करण्यात येते कि,०३ फेब्रुवारी २०१६ व ०४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी सकाळी वेळ ०९:३० ते ०६:३० आधार प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.
बुलढाणा जिल्हात आधार परिक्षा पास असलेल्या महा -ई-सेवा केंद्र चालकांना सुचित करण्यात येते की कलेक्टर ऑफिस मधून महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना मोफ़त आधार संच पुरविण्यात येणार आहेत.त्यांनी आपल्या जिल्हा व्यवस्थापक कडे त्वरित संपर्क साधानु तसेच त्यांचे सर्व तपशील प्रदान करावे.
विशेष सुचना :
बीड जिल्हात आधार संच असलेल्या महा -ई-सेवा केंद्र चालकांनी आपली आधार किट रोज सिंक करावी व वेळेतच पॅकेट अपलोड करावे हि विनंती. दिलेल्या सुचने नुसार सर्व अंगनवाडी केंद्रातील ० ते ६ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांचे आधार कार्ड दिलेल्या विहित मुदतीत काढून देणे अनिवार्य आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc/ या साईट वर नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- ०२२-४१२५९१२२ अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर ई-मेल करा.

Java installs करण्यासाठी पुढील लिंकचा वापर करा. Click Here to download
महा-ऑनलाईन पोर्टल वर येत असलेल्या तांत्रिक समस्या साठी प्रथम जुनी आवृत्ती काढून संगणक पुन्हा सुरू करा व खालील मोझीला फायरफॉक्स ची आवृत्ती स्थापित करा. Click to download