सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, Bharti AXA Insurance च्या अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
Link

सर्व केंद्र चालकांना कळविण्यात येते आहे की, महाराष्ठ्र शासनाच्या आदेशानुसार B2C 50 व MSEB 100 ट्राजेशन करणे आवश्यक आहे. निश्चित करण्यात आलेली सर्व उद्धिष्ठे पूर्ण करणे हे प्रत्येक केंद्र चालकास बंधनकारक आहे. जे केंद्र चालक हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात असमर्थ ठरतील त्यांच्यावर स्थायी/ अस्थायी केंद्र निलंबनाची कार्यवाही केली जाईल, तरी सर्व केंद्र चालकांनी गांभीर्याने ह्या योजनेची अंमल बजावणी करून उद्दिष्ठ पूर्ण करावे.

सर्व VLE ना कळविण्यात येत आहे कि, L&T Recruitment ची नवीन सर्विस सुरु झालेली आहे.अधिक माहितीसाठी पुढिल लिंक वर क्लिक करा.
Link - http://www.mediafire.com/view/0orq86ebo850yjs/L&T_Scroll.pdf

आधार केंद्र चालकांसाठी महत्वाची सूचना:
आधार चे पेमेंट आले आहे, तरी ज्या VLE चे बीईएक्सेपशन, डी.एम.एस आणि पॅकेट अपलोड करणे बाकी आहे त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करून खालील मेल आयडी वर संपर्क करा.मेल आयडी :- hiral_surti@cms.co.in

सर्व VLE नी आपल्या प्रोफाईल मध्ये आपला PAN Card No. अपडेट करावा, ज्या VLE चे PAN Card No. नाहीत त्यांचे TDS 20% ने कापले जाईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

ज्या VLE ना FI चे device मिळाले आहेत, त्यांनी आपले डीटेल्स www.ficsc.in या लिंक वर क्लिक करुन खाली दिलेल्या PPT लिंक प्रमाणे भरावे आणि ज्यांचे Installation झाले नाही त्या VLE नी Ticket lock करावे व prabhakar_n@cms.co.in या मेल आयडीवर मेल करावा. FI VLE Instructions

Java installs करण्या साठी खालील लिंक चा वापर करा.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Windows Offline  filesize: 27.7 MB ही फाइल डाउनलोड करण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc या साईट वर नोंदवावी.अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- 022 41259122 अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर तुमची विनंती पाठवा.