लातुर जिल्ह्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंन्द्र चालकांना कळविण्यात येते की दि. २४/०७/२०१५ रोजी सकाळी ठीक ११:०० मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक आयोजित केलेली आहे. तरी सर्व केंन्द्र चालकांनी वेळेवर ऊपस्थित रहावे.
स्थळ: सेमिनार हॉल कलेक्टर ऑफिस लातूर.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व आधार केंन्द्र चालकांना अंगणवाडी स्तरावर आधार नोंदणीचे नियोजन पाह्ण्यासाठी लिंकचा वापर करा. Click Here to download
सर्व VLE ना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या तक्रारी http://apps.cms.co.in/cmscsc/ या साईट वर नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क फ़क्त हेल्प-डेस्क नंबर- ०२२-४१२५९१२२ अथवा csc_maharashtra@cms.co.in या मेल आयडी वर ई-मेल करा.

Java installs करण्यासाठी पुढील लिंकचा वापर करा. Click Here to download
महा-ऑनलाईन पोर्टल वर येत असलेल्या तांत्रिक समस्या साठी प्रथम जुनी आवृत्ती काढून संगणक पुन्हा सुरू करा व खालील मोझीला फायरफॉक्स ची आवृत्ती स्थापित करा. Click to download


सर्व केंद्र चालकांसाठी आनंदाची बातमी,
     आपणास कळवितो येती कि आता आधार स्मार्ट कार्ड तुम्ही तुमच्या केंद्रा मधुनच “आधार पीव्हीसी स्मार्ट कार्ड प्रिंटर” मार्फ़त प्रिंट करुन देऊ शकता. हा प्रिंटर वीकत घेण्या करीता आपनास ५० ह्जार रक्कमेचा DD "CMS Computers Ltd." या नावे भरावा लागेल.
प्रिंटर वीकत घेण्या करीता तुम्ही खालील मेल आयडीवर मेल करु शकता.
Mail ID :  csc_maharashtra@cms.co.in
प्रिंटर सोबत तुम्हाला ४ कारटेज व एक क्लिनर मोफ़त दिले जाईल.


डिजिटल भारत आठवडा योजना च्या अधिक माहितीसाठी खालील लिंकचा वापर करा.
Click Here to download